همانطور که می‌دانید برای متخصص شدن و به روز ماندن در هر حوزه‌ای باید کتاب‌های بسیاری مطالعه شود. مفاهیم و موضوعاتی مثل هوش کسب و کار (‌یا هوش تجاری)، علم داده، داده کاوی و … از جمله موضوعاتی هستند که با سرعت زیادی در حال تغییر و به روز رسانی هستند. بنابراین افراد علاقه مند و متخصص در این حوزه باید با مطالعه منابع مختلف دانش خود را به روز نگه دارند.

ما در وب‌سایت نمودار همواره تلاش می‌کنیم تا به مخاطبان خود در انتخاب کتاب های مرتبط با مفاهیم هوش کسب و کار ( هوش تجاری )، داده کاوی، پایگاه داده، Power BI و … کمک کنیم.تلاش ما این است که در معرفی کتاب ها نکات زیادی را مدنظر قرار دهیم و به همه جنبه‌های مهم کتاب توجه کنیم.

در صفحه مربوط به هر کتاب، توضیحی مختصر در مورد موضوع و محتویات کتاب قرار داده شده است. شما می‌توانید با کلیک روی عنوان هر کتاب، خلاصه‌ای از آن را بخوانید و درصورت تمایل دانلود کنید.

فهرست کتا‌ب‌ها

دانلود کتاب Enhance your Microsoft Power BI experience with R

برای دانلود کتاب و آشنایی با موضوع آن کلیک کنید.

دانلود کتاب Data Lake for Enterprises

برای دانلود کتاب و آشنایی با موضوع آن کلیک کنید.

دانلود کتاب Bad Data

برای دانلود کتاب کلیک کنید.

دانلود کتاب What you need to know about R

برای دانلود کتاب کلیک کنید.

دانلود کتاب Beginning Power BI

برای دانلود کتاب کلیک کنید.

دانلود کتاب Data Science for Dummies

برای دانلود کتاب و مطالعه خلاصه آن کلیک کنید.

دانلود کتاب Big data for management and processing

برای دانلود کتاب کلیک کنید.

دانلود کتاب Querying Data with Transact-SQL

برای دانلود کتاب و مطالعه چکیده آن کلیک کنید.

دانلود کتاب practical mdx queries

برای دانلود این کتاب کلیک کنید.