دانلود کتاب DAX که DAX مخفف عبارت Data Analysis Expressions و یک زبان فرمول نویسی است که در Power BI به منظور تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که می‌دانید پاور بی آی در زمینه ابزارهای هوش تجاری نوآوری بوجود است. پاور بی آی ابزاری در دسترس است که دانشمندان داده به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. با بوجود آمدن این ابزار، مفهومی به نام هوش کسب و کار سلف سرویس (self service bi) به میان آمده است. در این کتاب برنامه نویسی‌های مربوط به دسترسی داده Data Access‌ آموزش داده می‌شود. با مطالعه این کتاب می‌توانید به راحتی و گام به گام زبان DAX را بیاموزید و با آموختن زبان DAX، به راحتی می‌توانید مسائل واقعی را در دنیای کسب و کار حل کنید.