ما همواره به دنبال افراد با انرژی،‌ با استعداد و پویا برای اضافه کردن به گروه نمودار هستیم.

برای درخواست همکاری با نمودار، لطفا فرم زیر را پر کنید.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : docx, pdf.
      لطفا فایل با فرمت .pdf و یا .docx ارسال کنید.
    • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
    درخواست همکاری با نمودار