مخاطبین کتاب فرایندهای تصادفی با R افرادی هستند که به احتمالات علاقه‌مند هستند. فرایندهای تصادفی یا رندم، جنبه‌ی پویای احتمالات هستند.

انتظار می‌رود که خوانندگان این کتاب از پیش با احتمالات و جبر ماتریسی آشنایی داشته باشند.

این کتاب به طور ویژه از کاربردهای شبیه‌سازی (Simulation) صحبت می‌کند. همچنین از R که یک محیط تعاملی و در دسترس برای محاسبات است، صحبت شده است. شبیه سازی به خودی خود از اهمیت بالایی برخوردار است و کاربردهای زیادی دارد. برای نمونه در تحقیقات ریاضی و همچنین کلاس‌های آموزشی از این ابزار قدرتمند استفاده می‌شود. کار کردن با R عموما ساده است. ضمن اینکه در بخش پیوست این کتاب، خودآموز و تمرین‌هایی برای افزایش مهارت‌های خوانندگان ارائه شده است.