• توسعه دهندگان و مشاوران BI که می‌خواهند بدانند چگونه با استقاده از این تکنولوژی راهکارها را توسعه دهند.
  • معماران BI و تصمیم‌گیرندگانی که می‌خواهند بدانند آیا از Power BI  استفاده کنند یا نه؟
  • تحلیل‌گران کسب و کار که می‌خواهند ابزار بهتری را برای کار کردن با داده‌ها و تحلیل داده‌ها داشته باشند.
  • همانطور که از اسم کتاب پیداست، این کتاب برای همه گرو‌ه‌های مخاطبان مناسب است حتی اگر از Power BI  هیچ چیزی نمی‌دانید!!!
  • اگر تا حدی با Power BI  آشنا هستید و می‌خواهید عمیق‌تر آن را بیاموزید، این کتاب مناسب شما است. در این کتاب می‌توانید موضوعات تخصصی درباره زبان M در Power Query را فرا بگیرید.