مطالعه ی این کتاب شما را در دنیای علم داده غرق می کند و برای افراد که سابقه ی فنی ندارند بسیار مناسب است. نویسنده از طریق الگوریتم هایی با زبان شفاف و توضیحات بصری با شما همراه می شود تا با ریاضیات پیچیده سردرگم نشوید. این کتاب نه تنها برای مبتدی ها مناسب است بلکه تمرینی است برای متخصصان علوم داده.