این کتاب راهنمایی سریع برای کار کردن با R در سطوح مقدماتی است. با مطالعه مثال‌های عملی موجود در این کتاب می‌توانید با مفاهیم اساسی در R آشنا شوید.

خوانندگان این کتاب باید بدانند که R چیست؟ چه کارهایی انجام می‌دهد؟ و چرا می‌خواهند آن را یاد بگیرند؟ در این کتاب مفاهیم پایه ای و کلیدی R گفته شده است. بنابراین پس از مطالعه این کتاب ایده های در جهت پیشرفته شدن در R به دست خواهید آورد.