قبلا در این مقاله در مورد داشبورد های مدیریتی صحبت کردیم. در این قسمت می خواهیم در مورد انواع داشبورد مدیریتی بیشتر بیاموزیم. بیشتر داشبوردهای مدیریتی theme یا دسته بندی خاصی دارند. از دیدگاه استراتژیک، انواع داشبورد مدیریتی از بالا به پایین به ۳ دسته زیر تقسیم می شوند:
۱- داشبورد مدیریتی استراتژیک
۲- داشبورد مدیریتی تحلیلی
۳- داشبورد مدیریتی عملیاتی

داشبورد  استراتژیک

نقش این داشبوردهای مدیریتی این است که کاربر به سرعت وضعیت عملیاتی شرکت را رصد کند و بر اساس آن بتواند به سرعت تصمیم گیری کند، گذشته را خلاصه کند و اهداف استراتژیک را برای آینده تعیین کند. وضعیت عملیاتی در این جا، یعنی در گذشته چه اتفاقی افتاده است. به همین دلیل در داشبورد استراتژیک نیازی به داده ی به لحظه (real time) نداریم، اما تصویر دقیقی از اطلاعات حیاتی باید وجود داشته باشد.
این داشبورد به مدیران کمک می کند که در هر زمانی بتوانند گزارش بگیرند تا دپارتمان ها و سازمان بتوانند در راستای اهداف حرکت کنند. درست مانند داشبورد ماشین و هواپیما، مدیر می تواند وضعیت کنونی سازمان را ببیند و بر اساس آن تصمیمات آنی بگیرد.

 

داشبورد تحلیل شاخص مالی فروشگاه ها

داشبورد مدیریتی تحلیلی

این داشبورد  علاوه بر این که اطلاعات را به صورت کلی نمایش می دهد، به مدیر این امکان را می دهد که در هر قسمت ریز شود و علت پدیده ها را نیز مشاهده کند. با drill down و لینک کردن پارامترها به دنبال علت مسائل در داده ها می گردند. برای مثال چرا عملکرد فروش کاهش پیدا کرده است؟ و دلیل زمان زیاد recovery چیست؟

این داشبورد برای مدیران میانی که مجری استراتژی های سازمان هستند مناسب است. آن ها باید مشکلات را پیدا کنند، آن ها را اولویت بندی کنند و در راستای آن اقدام کنند.
تفاوت اصلی داشبوردها در سطح اطلاعات است.

 

مرکز تحلیلی هوشمند توریسم

داشبورد مدیریتی عملیاتی

این داشبورد بر گزارش گیری از داده های به لحظه (real time) و پیوسته تاکید دارد. داشبورد عملیاتی برای رصد پیشرفت و خروجی روزانه طراحی می شود تا مدیران مطمئن شوند برنامه مورد انتظار با دستاوردهای واقعی در جریان است. به عبارت دیگر از تحقق اهداف استراتژیک از طریق چک کردن داده های روزانه اطمینان می یابند.

سیستم رصد حمل و نقل

 

مصورسازی اطلاعات با Power BI