دو عبارتی که مشابه به نظر می رسند اما سیستم های متفاوتی هستند. پردازش تراکنشهای آنلاین (OLTP) داده به صورت لحظه ای از تراکنش ها دریافت، ذخیره و پردازش می‌کند. پردازش تحلیلی آنلاین (OLAP) از کوئری های پیچیده برای تحلیل داده های تجمیعی گذشته که از سیستم های OLTP دریافت شده است، استفاده می کند.

OLTP چیست؟

سیستم OLTP داده های تراکنش ها را از دیتابیس دریافت و نگهداری می کند. هر تراکنش رکوردهای منحصر به فرد دیتابیس است که از چندین فیلد و ستون تشکیل شده است. مثل فعالیت‌های بانکداری و کارت‌های اعتباری یا اسکن صندوق خرده فروشی.
در OLTP، تاکید بر پردازش سریع است. چرا که دیتابیس‌های OLTP به صورت مداوم خوانده، نوشته و به روز رسانی می‌شوند. اگر تراکنشی ناموفق باشد منطق سیستم یکپارچگی داده را حفظ می کند.

OLAP چیست؟

OLAP کوئریهای پیچیده را روی حجم بزرگی از داده های سابقه دار (Historical data) که از دیتابیس‌های OLAP یا منابع دیگر استخراج می‌شود، اعمال می کند و از آن‌ها برای داده کاوی، تحلیل و پروژه‌های هوش تجاری استفاده می‌نماید.
در OLAP تاکید بر زمان پاسخ به این کوئری‌های پیچیده است. هر کوئری شامل یک یا چند ستون از داده‌های تجمیع شده است. به عنوان مثال شامل عملکرد مالی چند سال یا روند Lead Generation در بازاریابی است.

دیتابیس‌های OLAP و انبار داده‌ها به تحلیل گران و تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد که از ابزارهای گزارش گیری برای تبدیل داده به اطلاعات استفاده کنند. شکست کوئری در OLAP باعث تداخل یا تاخیر در پردازش تراکنش برای مشتری نمی‌شود، اما ممکن است چشم اندازهای هوش تجاری را به تاخیر بیندازد و روی دقت آن اثر بگذارد.

ETL : نیرویی که باعث ادغام OLTP و OLAP می شود

داده از یک یا چند دیتابیس OLTP از طریق فرایندی به نام ETL (استخراج، تبدیل، بارگذاری) به سیستم OLAP تزریق می شود. به وسیله ابزار ETL، کاربران می توانند داده را از منابع مختلف جمعآوری کنند و به مقصد (مثل انبار داده OLAP) بفرستند.
OLTP و OLAP: مقایسه یک به یک
OLTP عملیاتی است در حالیکه OLAP اطلاعاتی است.

چشم انداز سابقه داری که OLAP فراهم می کند، باعث پیش بینی دقیق می‌شود. لازم به ذکر است دقت هوش تجاری و کاربردی بودن آن ارتباط مستقیم با دیتایی که وارد آن می‌شود دارد.

توصیه می‌کنیم بخوانید: