تحلیل داده می تواند در صنعت پخش به شرکت ها کمک کند تا به حداکثر سود برسند. این کار تنها با داشتن چشم اندازی از داده انجام نمی شود. می توان گفت تحلیل برای آن دسته از شرکت های فعال در صنعت پخش مناسب است که از داده برای پیدا کردن قسمت ‌هایی که باعث کاهش بهره وری شده است استفاده می‌کنند و بر اساس آن اقدام می کنند. با وجود سرویس های هوش تجاری که زنجیره تامین را تجزیه و تحلیل می کنند، توزیع کنندگان امروزه میتوانند در صنعت پخش، کانال هایشان را به صورت line-by-line بررسی کنند که این کار باعث تصمیم گیری بهتر و سود بیشتر می شود.

بهره وری عملیاتی در صنعت پخش

توزیع کنندگانی که عملکرد مناسبی در صنعت پخش دارند از تحلیل های پیشرفته برای افزایش بهره وری استفاده می کنند. دیکشنری وبستر بهره وری را این‌ گونه تعریف می کند: عملیات موثر که از طریق مقایسه تولید با هزینه اندازه گیری می شود. به عبارت ساده توزیع کنندگان باید به ازاء هر واحد پولی که خرج می کنند بهترین خرید، بسته بندی، انتخاب و حمل و نقل را داشته باشند. یک شرکت تحلیل داده می تواند به شرکت‌ها کمک کند که موارد زیر را بهتر ارزیابی کنند:

  • عملکرد تامین کننده و خریدار
  • عملکرد لجستیک
  • سایر متریک های کلیدی عملکرد در سطوح عملیاتی

عملکرد محصول و مشتری

  • اندازه گیری فروش و تخفیف
  • دسته بندی و عملکرد محصول
  • سودآوری محصول و مشتری

با توجه به مورد آخر، رصد کردن حاشیه سود خالص تنها بخش ارزیابی سودآوری است. بخش دیگر نیز هزینه است.

حتی اگر حاشیه سود خالص بالا باشد، کسب درآمد در صنعت پخش تا زمانی که هزینه هایش بالا باشد، دشوار خواهد بود. تحلیل ها کمک می‌کند که موارد پرهزینه نمایان شود و همچنین به صرفه جویی در هزینه ها کمک می‌کند.  برای مثال تحلیل عملکرد کسب و کار به توزیع‌کنندگان کمک میکند تا مشخص کنند کدام قدم ها در فرایند تامین سفارش مشتری پر هزینه است.

همچنین تحلیل‌ها باعث می شود کاربران سودآور شناسایی شوند. برای مثال، کاربرانی که تعداد خرید کم با مبالغ بالا دارند سودآورتر از کاربرانی هستند که تعداد خرید بالا با مبلغ کم دارند چرا که بار کمتری بر زیرساخت می گذارند و هزینه شان کمتر است. داشتن مشتریان سودآورتر بهینه تر است.

در نهایت هدف اصلی در صنعت پخش، رسیدن به تعادل و سودآوری است. اگر توانایی بررسی داده را از منابع مختلف و زوایای متفاوت نداشته باشند، پیدا کردن مشکلاتی که برای آن ها هزینه بر است، دشوار خواهد بود.

تجزیه و تحلیل کسب و کار می ‌تواند بر این سختی ها غلبه کند و چشم انداز بهتری برای حرکت کردن در جهت حفظ و افزایش سودآوری بدهد.