شرکت نوکیا در صنعت شبکه فعالیت می کند و به صورت ذاتی، یک کسب وکار داده محور است. اما هنگامی که میخواست تحلیل داده را وارد دپارتمان منابع انسانی کند، با چالش های زیادی مواجه شد. تجمیع و مصورسازی داده های بخش منابع انسانی در یک پروژه چهار فازه انجام شد. پیاده سازی هوش تجاری در نوکیا نقش کلیدی ای در بحران کرونا ایفا کرد و به نوکیا کمک کرد تا در این دوران به طور موثری از داده های ارزشمندش استفاده کند.

کشف فرصت های جدید با داده

در قدم اول نوکیا در سال ۲۰۱۶ اقدام به جذب ۵۰۰۰۰ نیروی جدید کرد، ولی هیچ روشی برای تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات این افراد نداشت. دو سال بعد با پیاده سازی هوش تجاری، نوکیا موفق شد طی یک پروژه بزرگ داده های تمام این کارکنان را یکپارچه سازی و تحلیل کند.

تنها یک سال پس از پیاده سازی این پلتفرم، مدیران به تمامی KPI های منابع انسانی دسترسی داشتند و مصورسازی داده اهمیت خود را در تصمیم گیری های داده محور نوکیا نمایان کرد.

هوش تجاری در نوکیا

داشبورد منابع انسانی – نشان دهنده وضعیت دفاتر نوکیا و برنامه جذب نیرو در دوران کرونا

هوش تجاری در دوران کرونا به کمک نوکیا آمد

در دوران کرونا مدیران نوکیا نیاز داشتند تا دیدی جامع از وضعیت سلامت کارکنانشان در سطح جهانی داشته باشند. گزارشات ایجاد شده به مدیران دیدی کامل از وضعیت روحی و جسمی کنونی کارکنان، روندهای کاری که به علت کرونا دچار مشکل شده بود و نیازهای سازمان ارائه دادند تا نوکیا بتواند به خوبی برای غلبه کردن به چالش ها برنامه ریزی کند و خود را به سرعت با نیازهای سازمان و کارکنان که به علت این شرایط خاص به وجود آمده بود وفق دهد. ساخت کلیه داشبوردهای COVID-19 برای نوکیا تنها سه هفته به طول انجامید و در حالی انجام شد که همه کارمندان مبتلا به کرونا از دور کار شده بودند. این داشبورد به طور روزانه آپدیت می شود و اطلاعات گسترده ای در مورد چگونگی تأثیر مستقیم COVID-19 بر کارمندان نوکیا بر اساس مکان، موارد مبتلا و میزان واگیری ارائه می دهد. همچنین ترکیبی از داده های تیم های مختلف امکان ایجاد داشبورد در مورد دفترهای مختلف نوکیا را فراهم کرده است. این داشبورد نشان می دهد که کدام دفترهای نوکیا باز و یا بسته هستند و میزان پاسخگویی هرکدام به شرایط کرونا چطور است. این داشبورد به همه کارمندان نوکیا این امکان را می دهد تا بدون در نظر گرفتن محل دورکاری، در جریان وضعیت محل کار خود بمانند. هم چنین استفاده فعال نوکیا از تجزیه و تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) به تیم منابع انسانی این امکان را داد تا بهترین روش برای حمایت از کارکنان خود را در مواقع غیرقابل پیش بینی داشته باشد و مشخص کمد که اقدامات شرکت در چه بخشی باید متمرکز باشد.

داشبورد کرونا در نوکیا

داشبورد کرونا – نشان دهنده وضعیت سلامت و ابتلای نیروی کار

استفاده از تحلیل داده برای اخذ تصمیم های داده محور

قبل از ۲۰۱۹، نوکیا مجبور بود با سیستم های مختلفی کار کند تا همه داده هایی را که برای گزارش گیری نیاز دارد، جمع آوری کند. اما با جمع آوری این داده ها در یک انبار داده توسط هوش تجاری، دیدگاه بسیار جامع تری نسبت به وضعیت کارکنان سازمان حاصل شده است.

اکنون نوکیا با هوش تجاری، موفق به داستان گویی با داده شده است و اذعان میکند که این دید ۳۶۰ درجه ای که از سازمانش دارد باعث شده تا تصمیمات استراتژیکی بهتری بگیرد. نوکیا اکنون یکی از بزرگ ترین استفاده کنندگان هوش تجاری در دنیاست و هیچ محدودیتی برای پیشرفت این سازمان وجود ندارد.

 

منبع