مقدمه :
داشبوردهای هوش تجاری ابزاری کلیدی برای ارائه ی داده های تحلیلی به کاربران هستند. در این مقاله به ده اصلی پرداخته ایم که به طراحی موثر داشبوردها کمک می کنند.
داشبوردهای هوش تجاری شاخص های کلیدی عملکرد و سایر داده ها را برای مدیران و کارکنان مصور می سازند. طراحی خوب داشبورد با تفکر طراحی تجربه کاربری ، داده های مورد نیاز کاربران و اهداف کلی کسب و کار آغاز می شود. این مقاله فقط در مورد نمایش اعداد نیست بلکه به این مسئله می پردازد که طراح بداند چه چیزی باید توجه را جلب کند و چگونه می توان به نحو موثری این کار را انجام داد.
پنی وند مدیر بخش فناوری اطلاعات در آژانس مشاوره کسب و کار وست مونرو معتقد است : ” تحلیل زمانی ارزشمند است که منجر به اقدام شود.از آنجایی که بسیاری افراد به صورت بصری اطلاعات را درک میکنند ، داشبوردهای هوش تجاری با مصورسازی دقیق و صحیح ضمن افزایش سواد داده در سطح سازمان ، با اطلاعات ارزشمندی که در اختیار افراد قرار می دهند راهنمایی برای تصمیم گیریها هستند.
در ادامه به معرفی ۱۰ اصلی خواهیم پرداخت که می توانند در طراحی اصولی داشبوردها موثر باشند و دیدی جامع نسبت به سفارش ها ، محصولات ، درآمدها و هزینه و … ارائه دهند.

استفاده از کنتراست های رنگی گمراه کننده

در مصورسازی داده ها ، استفاده از کنتراست های رنگی شدید ممکن است باعث شود که کاربر اختلاف میان مقادیر را بیشتر از آنچه که هست ببیند.

  • توجه داشته باشید که :

رنگ ها تنها روشی برای نشان دادن تمایز میان داده ها نیستند. کنتراست بالای میان داده ها باعث میشود کاربران اختلاف میان داده ها را بیشتر از مقدار واقعی تصور کنند.

استفاده ی نادرست از گرافیک های سه بعدی

درست است که استفاده از گرافیک های سه بعدی می تواند توجه مخاطبان را به خود جلب کند اما از طرف دیگر می تواند مانع از توجه به اطلاعات دیگر شود، هم چنین مقایسه میان داده ها را مشکل خواهد ساخت.

استفاده ی بیش از حد از داده ها

هنگامی که در مصورسازی از داده های بسیار زیاد استفاده شده باشد ، داده ها در حجم زیادی از نمودارها و چارتهای گرافیکی گم می شوند و امکان درک صحیح به مخاطب نخواهد داد.

حذف بیس لاین ها

بسیاری اوقات جنس داده ها با یکدیگر متفاوت است مانند زمانی که سطح درآمد را اندازه گیری می کنید یا  میزان آرا را براساس منطقه جغرافیایی مورد بررسی قرار می دهید.

در چنین مواردی ممکن است برای تشدید اهمیت موارد واحدها را دستکاری کنند. برای مثال محور عمودی جایی پایینتر از صفر شروع شود. دقت داده ها بر زیبایی بصری مقدم است.

انتخاب روش نادرست برای مصورسازی

هر یک از روش های مصورسازی مورد استفاده ی منحصر به خود را در طراحی داشبوردهای مدیریتی دارند. برای مثال نمودار دایره ای برای مقایسه ی اجزای کوچکتر در یک کل مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین برای تقسیم بندی بودجه انتخاب مناسبی خواهند بود اما قطعا برای مقایسه میان دو مجموعه داده نامناسب است.

تمرکز بر داده های دلخواه

در صورتی که بر روی داده هایی برای مثال یک بازه ی زمانی تمرکز کرده اید تا با جزئیات بیشتری داده ها را نمایش دهید ، کاربر را برای مثال از طریق یک عنوان مطلع سازید.

اجتناب از استفاده از المان ها بصری نامرتبط

آیکون ها ، رنگها و فونت ها همگی برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب استفاده می شوند. بنابراین از استفاده از آنها بدون ارتباط با یکدیگر یا تنها صرف زیبایی داشبورد اجتناب کنید.

تست کنید ، تکرار کنید و از همه مهم تر بازخورد بگیرید.

در طراحی داشبوردهای مدیریتی ، کارایی بسیار مهم تر از زیبایی است. برای آنکه داشبوردی داشته باشید که نیاز کاربر را برآورده کرده و از داده های سازمان بینش های مفید خلق کند نیاز است که آن را بر روی کاربران مختلف تست کرده ، بازخورد بگیرید و در هر تکرار آن را بهبود ببخشید.