داستان سرایی با داده  سریع ترین و بهترین راه برای توانمندسازی تیم شما است. تا هم از طریق قدرت داستان ها، داده ها را درک کنید و هم بر اساس آن ها عمل کنید. نحوه داستان سرایی با داده  نحوه تصمیم گیری تیم شما را تغییر می دهد.مشکلی در نحوه تعامل ما با داده ها وجود دارد و آن این است که ما انتظار داریم همه بتوانند آن را تجزیه و تحلیل و کشف کنند.

فکر کنید – امروز چگونه با فناوری ارتباط برقرار می کنید؟ به نظر اکثر مردم، تکنولوژی چیزی شبیه Spotify ، Alexa و Netflix است. مردم این ابزارها را دوست دارند زیرا آسان هستند، شخصی هستند و با آن ها بدون کار خاصی، به آنچه که می‌خواهید دست می‌یابید.تأکید بر داده محور بودن، گرچه از نظر تئوریک عالی است، اما برای همه افرادی که با آن سر و کار دارند، بیش از حد پیچیده و وقت گیر است.
داده‌ ها باید به سمت ما بیایند. ما باید، بدون این که از کارکنان خود انتظار یادگیری مهارت های اطلاعاتی داشته باشیم، اطلاعاتی به آن ها بدهیم. داستان‌ سرایی با داده به هر کسی، صرف ‌نظر از سطح یا مجموعه مهارت ها، توانایی درک و استفاده‌ هر روزه از داده‌ها در شغل خود را می‌دهد.
بهترین راه این است که داستان کسب و کارتان را برای تیمتان روایت کنید.
داستان سرایی با داده، به جای اجبار کردن مردم به یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل صفحات گسترده و کاوش در داشبوردها، از زبان ساده و قابل فهم استفاده می‌کند تا اطمینان حاصل شود که همه در شرکت شما واقعا داده‌ها را درک می‌کنند . این باعث می‌ شود آن‌ها تصمیمات درست را راحت‌ تر بگیرند. این امر، در نهایت منجر به داشتن کارمندانی شادتر و نتایجی بهتر برای شرکت شما می‌شود.