در Power BI همه فیلترها به یک شکل عمل نمیکنند همانطور که شیوه ایجاد فیلترها نیز متفاوت است. در این مقاله راه های مختلف ایجاد فیلترها در Power BI بررسی خواهد شد.

Power BI Filter

۱-فیلترهای دستی:

شما میتوانید با drag & drop کردن، این فیلترها را در filter pane قرار دهید و به کاربری که از گزارش استفاده میکند دسترسی ویرایش، پاک کردن، حذف کردن، مخفی کردن، قفل کردن و تغییر اسم دادن بدهید.

۲-فیلترهای اتوماتیک

وقتی که شما یک ویژوال میسازید، این فیلترها به صورت اتوماتیک در filter pane قرار میگیرد. برای این فیلترها نیز میتوان دسترسی تعیین کرد ولی امکان حذف کردن آنها وجود ندارد چرا که ویژوال شما بر اساس آنها ایجاد شده است.

۳-فیلترهای پیشرفته تر

۱-۳ فیلترهای Include و Exclude

وقتی قابلیت include و exclude را به ویژوال اضافه میکنید، این فیلترها به صورت اتوماتیک در filter pane ایجاد میشوند. کاربران با دسترسی ویرایش میتوانند این فیلترها را حذف، قفل، پنهان و دسته بندی کنند ولی امکان پاک کردن (clear)، ویرایش یا تغییر اسم وجود ندارد.

Power BI Filter

۲-۳ فیلترهای Drill-down

این فیلترها نیز با فعال کردن قابلیت drill-down  ویژوال، به filter pane اضافه میشوند. کاربر با دسترسی ویرایش، میتواند این فیلتر را پاک کند (clear) یا ویرایش نماید. برای برگرداندن ویژوال به حالت اولیه باید از drill-up استفاده نمود.

Power BI Filter

۳-۳ فیلترهای Cross-drill

وقتی فیلتر drill-down به وسیله قابلیت cross-filter یا cross-highlight به ویژوال دیگری در گزارش مرتبط میشود، این فیلتر به صورت اتوماتیک در filter pane ایجاد میشود. کاربران هیچ گونه دسترسی ویرایش روی این فیلتر ندارند.

۴-۳ فیلترهای Drill-through

با فعال نمودن قابلیت drill-through در ویژال این فیلتر به filter pane اضافه میشود. این فیلترها ۲ مدل دارد: مدل اول drill-through  را اجرا میکند. مدل دوم بر اساس فیلترهای page-level از صفحه اصلی، سریع به هدف میرسد.

۵-۳ فیلترهای URL

این فیلترها با اضافه کردن پارامتر URL اضافه میشوند. برای حذف آن باید پارامتر را از URL حذف نمایید.

۶-۳ فیلترهای Pass-through

این فیلترها از طریق Q&A ایجاد میشوند. کاربران میتوانند این فیلترها را حذف، پنهان و دسته بندی نمایند.

Power BI Filter

جدول زیر دسترسی کاربران به فیلترها را نمایش میدهد.

table