نقش کلان داده ها در تحلیل منابع انسانی

مقدمه :
کلان داده ها در هر صنعت و هر بخشی از سازمان ، به طور خاص واحد منابع انسانی ، نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند. بهره گیری از کلان داده ها در تحلیل های منابع انسانی می تواند منجر به بهبود در هر یک از جنبه های منابع انسانی ، از جمله استخدام ، آموزش ، ارزیابی عملکرد منابع انسانی و … گردد. با استفاده از کلان داده ها ، مدیران منابع انسانی می توانند تصمیمات هوشمندانه تری بگیرند و سازمان ها بتوانند به طور موثرتری به اهداف خود دست پیدا کنند.

آیا منابع انسانی نیازمند تحلیل کلان داده هاست؟

در گذشته جمع آوری اطلاعات مربوط به کارکنان ، مانند حقوق و مزایا ، نسبتا آسان بود. با این وجود کلان داده ها در منابع انسانی جمع آوری و ارزیابی داده ها را قبل ، حین و بعد از فرایند استخدام را تسهیل کرده و امکان تصمیم گیری صحیح و انتخاب نیروی کار مناسب را فراهم ساخته اند.

کلان داده ها مدیران منابع انسانی را قادر می سازند تا در فرایند جذب و استخدام نیروی کار جدید کنترل و رصد کافی را داشته باشند و مجموعه ی بزرگی از افراد داوطلب استخدام را به یک مجموعه ی کوچکتر اما واجد شرایط تبدیل کنند.

علاوه بر این ، به دپارتمان های منابع انسانی امکان شناسایی ترندها و الگوهای مدیریت منابع انسانی و پیاده سازی برنامه های مختلف جهت وفادارسازی کارکنان را خواهد داد. کلان داده ها کمک می کنند تا مدیران بدانند تنها جذب یک نیروی با استعداد کافی نیست و هنر اصلی در نگهداری این نیروهاست.

هفت مزیت بهره گیری از کلان داده ها در تحلیل منابع انسانی

روش های مختلفی برای به کارگیری کلان داده ها در منابع انسانی وجود دارد که در این مقاله به هفت مورد کلیدی پرداخته ایم :

شناسایی و جذب افراد متخصص

از آن جایی که بسیاری از سازمانها رقبای زیادی دارند ، جذب افراد متخصص و مستعد می تواند چالش برانگیز باشد. از طریق کلان داده ها ، مدیران منابع انسانی می توانند از میان انبوه مدارک و سوابق شغلی افراد ، تنها مجموعه افراد مناسب خود را برگزینند. بدون استفاده از این رویکرد فرایند استخدام می تواند بسیار زمان بر باشد.

اولویت بندی کانال های استخدام

امروزه سازمان ها از کانال های مختلفی برای پر کردن موقعیت های خالی استفاده می کنند. با بهره گیری از تحلیل داده ها می توان دریافت چه کانال هایی موثرتر هستند و از طریق آنها اقدام کرد.

تشخیص سلامت کارکنان

واقعیت آن است که در صورتی که سلامتی کارکنان به خطر بیفتد ، بازدهی سازمان کاهش خواهد یافت. تحلیل کلان داده ها به مدیران منابع انسانی امکان شناسایی مسائل مربوط به سلامتی بیماران را خواهد داد ، برای مثال ماه هایی که بیماری کارکنان در آنها بیشتر است و به این ترتیب در ماه های مورد نظر نیروهای اضافی به طور موقت برای جانشینی آن ها استخدام خواهد کرد.

بهبود آموزش

آموزش در سازمان ها می تواند پرهزینه و زمان بر باشد. تحلیل داده ها به واحد منابع انسانی این امکان را می دهد که میزان اثربخشی برنامه های آموزشی خود را بررسی کرده و به این ترتیب میزان ریسک برنامه های آموزشی که منجر به خروج کارکنان می گردد را کاهش دهد.

افزایش انگیزه و مشارکت کارکنان

از طریق تحلیل داده ها ، سازمان ها می توانند به عملکردهای برتر پاداش دهند. هم چنین به وسیله ی راهکارهای حاکمیت داده ، می توانند نقض خط مشی ها را شناسایی و برای آن ها راه حل های مناسب بیابند. علاوه بر این ، تحلیل کلان داده ها هم چنین می تواند مشکلات در عملکرد کارکنان را شناسایی و در صورت نیاز آموزش  لازم به آن ها ارائه گردد.

نگهداشت نیروی انسانی

استخدام کارمند مناسب یکی از وظایف اصلی منابع انسانی است ، اما نگهداشت آنها بسیار دشوارتر می نماید. با استفاده از تحلیل های کلان داده ها ، مدیران منابع انسانی می توانند علل ترک کارکنان را با سرعت بیشتری شناسایی کرده و برنامه ها و تصمیماتی را در راستای حفظ نیروها اتخاذ کنند. درست است که استخدام کارکنان هزینه دارد اما حفظ آن ها هزینه های بسیار بسیار بیشتری خواهد داشت.

پیش بینی آینده

به وسیله تجزیه و تحلیل داده ها ، سازمان ها می توانند الگوها و روندهای منابع انسانی را مشاهده و از آن ها برای پیش بینی آینده استفاده کنند. پیش بینی آینده به مدیران منابع انسانی این شانس را خواهد داد که استراتژی بلند مدت منابع انسانی خود را بهبود بخشیده و برای مشکلات احتمالی در آینده مانند استخدام ، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی تدابیر صحیح بیاندیشند.