یکی دیگر از ویژوال‌هایی که در سال ۲۰۱۶ برای Power BI معرفی گردید، Waffle Chart بود که امکان مصورسازی داده‌ها به روشی جدید را فراهم می‌کند.

استفاده کردن از ویژوال‌ها به گونه‌ای که باعث گمراهی کاربران نشود کار چندان آسانی نیست. به عنوان مثال، Pie Chart اغلب مورد انتقاد قرار می‌گیرد؛ زیرا علیرغم اینکه در ظاهر برای نمایش و انتقال اطلاعات به کار می‌رود، کاربران برای مقایسه‌ی زوایا و اندازه‌ی المان‌های آن‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.

بهبود Pie Chart ها ویژوال جدیدی به نام Waffle Chart را در اختیار ما می‌گذارد. یک Waffle Chart، حکم یک سهم مربعی شکل شده (Squarified Pie) را دارد که امکان مقایسه‌ی دقیق را برای کاربر فراهم می‌کند.

یک Waffle Chart به شکل یک مربع ۱۰×۱۰ و گرید ‌بندی شده است که مقادیر متناظر با داده‌ها در آن به صورت درصد نمایش داده می‌شوند و هر گرید معادل ۱ درصد است. بنابراین می‌توان به سادگی اختلافات جزئی حتی به اندازه‌‌ی ۱ درصد را نیز مشاهده نمود.

این ویژوال می‌تواند به صورت یک مژر استفاده شود:

تصویر1

 

و یا به صورت گروهی مطابق شکل زیر:

تصویر2

 

گرید‌های هایلایت شده بیانگر درصدهای داده‌ها هستند.

شکل پیش فرض در Waffle Chart دایره است اما می‌توانید رنگ و شکل را نیز تغییر دهید که برای این تغییرات از بردار‌های مقیاس‌پذیر (SVG) استفاده می‌شود.

تصویر3

 

قانون نمایش درصد بدین صورت است که اگر مقادیر داده‌های شما برابر با عدد ۱۰۰ یا کمتر باشد، به صورت پیش‌فرض همین اعداد به عنوان درصد در نظر گرفته می‌شوند. اگر مقادیر داده‌ها بالای ۱۰۰ باشد، بزرگترین مقدار موجود به عنوان ۱۰۰ درصد در نظر گرفته می‌شود و به عنوان مبنا برای تبدیل سایر مقادیر به درصد استفاده می‌شود.

برای داده‌هایی با مقادیر منفی، معیار تبدیل داده‌ها به درصد، کوچکترین داده است که به عنوان حد پایینی بازه در نظر گرفته می‌شود. برای تبدیل داده به درصد، از قدر مطلق داده در فرمول قبلی استفاده می‌شود.

برای اینکه این ویژوال را به پاور بی آی اضافه کنید، پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید.

اگر در مورد این مقاله سوالی دارید، در قسمت دیدگاه‌ها مطرح کنید.