نمایش رابطه بین دو یا چند مجموعه داده (Dataset)

نمودار ون (Venn) که توسط MAQ Software بوجود آمده است روابط منطقی بین مجموعه‌ای از دیتاست‌ها(Dataset)، که هر کدام توسط یک دایره نمایش داده می‌شود را نشان می‌دهد. تقاطع دایره‌ها نمایانگر خصایصی است که در میان دیتاست‌های(Dataset) همپوشان مشترک است.

موارد استفاده در کسب و کار:

  • بازاریابی – تجزیه و تحلیل بازخورد مشتریان
  • منابع انسانی – دسته بندی و تحلیل متقاضیان کار
  • ساخت و ساز – تحلیل هزینه های منابع و ویژوال کردن پروژه‌های مشترک
  • خدمات گردشگری – ارزیابی مزایای موقعیت مکانی

نمودار ون (Venn) می‌تواند برای نمایش تعامل کارکنان با محصولات و خدمات متنوع استفاده شود. کاربران می‌توانند به سرعت ببینند که کدام یک از کارکنان با کدام یک از محصولات درگیر هستند و در کجا همپوشانی بین تیم‌ها اتفاق می‌افتد.

شاخصه‌های اصلی:

  • برچسب برای مقادیر منحصر بفرد و مقادیر مشترک
  • نام‌ها و رنگ‌های قابل شخصی سازی برای هر دیتاست(Dataset)
venn diagram

 

venn diagram