با توجه به تنوع زیاد ویژوال‌های پاور بی آی و قدرت بالای مصورسازی آن می‌توانیم اطلاعات مهم کسب وکار خود را در یک نگاه مشاهده کنیم. در این مطلب تعدادی داشبورد نمونه که در power bi  طراحی شده اند را قرار داده ابم.

داشبورد طراحی شده توسط تیم نمودار

Upstream Oil and Gas

BE Digital Solutions – Call-Center Insights

Arsenal 2018/2019 Premier League Stats

UKCS Operating Costs in 2018

Global Messi