یکی از تفکرات اصلی کاستوم ویژوال‌های پاور بی‌آی (power bi visuals) آشکار کردن خلاقیت توسعه دهندگان برای ساختن ویژوال‌های بینش بخش(Insightful) برای حوزه‌های خاص است.

Liquid Fill Gauge یک گیج (Gauge) دایره‌ای است که نمایانگر مقدار به درصد است: مایع داخل دایره را تا مقدار متناسب به همراه انیمیشن امواج آب پر می‌کند.

استفاده ازکاستوم ویژوال Liquid Fill Gauge برای زمان‌هایی که می‌خواهید داده‌هایی را که نماینده میزان سطح مایعات هستند را مصورسازی کنید، فوق‌العاده است. به عنوان مثال، اگر شما یک دستگاه اینترنت اشیاء (IoT) دارید که سطح پروپان مخزن گریل باربکیو شما را کنترل می‌کند، شما باید داده‌های مربوط به آن را به پاور بی‌آی بفرستید و از Liquid Fill Gauge استفاده کنید تا قادر باشید از هر جایی در دنیا میزان خالی یا پر بودن آن را مشاهده کنید.

این ویژوال دارای قابلیتهای شخصی‌سازی زیادی است:

  • رنگ متن، اندازه، نمایش یا عدم نمایش درصد (%)
  • رنگ موج، ارتفاع، تنظیمات انیمیشن، و بیشتر
  • رنگ دایره و ضخامت
تصویر1