داده‌ها و رهبران تحلیلگر باید دست به دست هم دهند تا کل سازمان داده محور (data driven) شود و اقدامات و تصمیمات بر اساس داده اتخاذ شوند:
شرلوک هولمز می‌گوید: «بزرگترین اشتباه این است که بدون داشتن داده‌ها، نظریه بدهيم.»
سازمانها باید به خاطر داشته باشند، امروزه پتانسیل داده‌محور کردن کسب و کار و استراتژیها از هر زمان دیگری بیشتر است.
معاون تحقیقاتی گارتنر، مایک رولینگز می‌گوید: «هدف ساختن سازمان داده‌محور است. کسب و کار دیجیتالی تشنه ی داده و تحلیل آن است. ما هنوز شاهد این هستیم که دیتا و تحلیل آن تنها نقش پشتیبان را در ابتدای کسب و کار بازی میکند. این سناریو باید تغییر کند.»
«تا سال ۲۰۲۰، ۸۰% سازمان‌ها با آگاهی از کمبودهای کسب و کارشان، توسعه‌ي مهارت‌ را در زمینه‌ي داده آغاز مي‌كنند.»

۱.داشتن هدف برای ایجاد یک سازمان داده محور

تبدیل شدن به کسب و کار دیجیتالی، اولویت بیشتر سازمان‌ها است. اما این نوع از تجارت بدون داده‌ها و تحلیل آن دوام نخواهد آورد. اگر سازمانی دیجیتالی شدن را دشوار می‌داند، به این علت است که به میزان کافی برای دیتا و پتانسیل‌های آن وقت نگذاشته است.

۲. مشخص کردن مسئولیت‌ها

بسیاری از سازمان‌ها وقتی اهداف داده‌محور خود را تعیین می‌کنند، با تغییر بزرگی مواجه میشوند. این تغییر آسان نیست و باعث تغییر در ذات کسب و کارشان مي‌شود. داده و تحلیل آن باید در همه چیز نفوذ کند. این تغییرات بدون مدیری که تمرکزش را روی برنامه گذاشته باشد محقق نخواهد شد.
به اعتقاد رولینگز «مدیر ارشد داده بهترین نقش را برای به حداکثر رساندن ارزش داده و تحلیل در سازمان دارد. اگر سازمان شما این نقش را ندارد، برای ایجاد آن تلاش کنید. هر سازمانی نیاز به این عنوان شغلی ندارد، ولی قطعا نیاز به شخصی دارد که مسئولیت‌هاي این سمت را بر عهده داشته باشد.»
دفتر CDO باید مسئول تعیین استراتژی و مدیریت داده و تحلیل آن و همچنین مسئول پایهگذاری فرهنگ داده‌محور شدن در سازمان باشد.

۳. افزایش مهارت‌ها

یک سازمان داده‌محور مدرن، ضمن ایجاد مرکز ثقل برای مهارت‌های مهم، تضمین می‌کند که هماهنگی رویهها و ایجاد بینش مشارکتی، کار متمرکز و غیرمتمرکز را امکان‌پذیر میکند. سازمان‌ها به جای ایجاد مرکز خدمات و رها کردن حوزههای کسب و کار به حال خود، باید درک کنند مهارت‌هایی وجود دارد که میبایست در تمامی بخش‌های سازمان پرورش یابد. نمونه‌ای از این مهارت‌ها، تحلیل داده، مدیریت داده، دانش داده ، نظارت بر اطلاعات و مدیریت تولید اطلاعات‌اند. داده‎‌محور شدن تمریني تیمی است که به همکاری نیاز دارد درست مثل برنامههای آموزشی مؤثر و پویا.

منبع