این ویژوال متریک، وضعیت، KPI و روند را ترکیب میکند.

در این ویژوال عملکرد یک مژر به همراه رنگ هایی که وضعیت آن را مشخص میکنند نمایش میدهد. همچنین میتوان تغییرات و روند مژر را نیز در این کارت نشان داد.

ویژگی های پیشرفته این ویژوال :

  • کارت های چندگانه: اتصال چند مژر و ستون به یک ویژوال برای ارتقای عملکرد گزارش
  • وضعیت پیشرفته: کنترل بهتر روی وضعیت مژر از طریق اعمال قوانین
  • برچسب داینامیک: تغییر اتوماتیک برچسب (label) مطابق با قرارگیری نشانگر موس روی خط روند
  • امکان نمایش اطلاعات بیشتر از طریق tooltips