ویژوال کارت پیشرفته بر پایه کارت پیش فرض power bi ایجاد شده است. نه تنها کلیه قابلیت های کارت پیش فرض را دارد بلکه قابلیت هایی مثل اضافه کردن label در ابتدا یا انتهای کارت، conditional formatting و tooltip را نیز اضافه کرده است.

ویژگی های این ویژوال:

  • Conditional formatting

 

conditional format
  • Conditional formatting بر اساس مژرهای دیگر
  • قابلیت چپ چین و راست چین نمودن محتوا

 

align
  • پشتیبانی از tooltip

 

tooltip
  • پشتیبانی از تصویر پیش زمینه (Background)
  • تنظیم حاشیه کارت (Border)

stroke

 

  • اضافه کردن label به ابتدا و انتهای کارت
prefix_postfix کارت پیشرفته

این ویژوال برای رفع محدودیت های کارت پیش فرض ایجاد شده است و انعطاف زیادی برای شخصی سازی دارد.