هوش تجاری توانایی کسب و به کارگیری دانش از داده‌هاست؛ که شما را قادر می‌سازد داده‌های خود را به بینش عملی تبدیل کنید. متأسفانه بر طبق آمار موسسه گارتنر، نزدیک به ۹۰% پروژه‌های هوش تجاری به دلیل ترکیبی از چالش‌ها از جمله کیفیت پایین داده‌ها، ضعف در مدیریت پروژه، کمبود متخصص هوش تجاری و عدم انطباق گزارش‌ها با بلوغ کسب و کار، با شکست مواجه می‌شوند. چنین شکستی می‌تواند به معنای ماه‌ها یا سال‌ها فرصت از دست رفته، هزینه‌های قابل توجه و ناامیدی باشد. به همین دلیل بسیاری از کسب و کارهای بزرگ و کوچک نیاز به مشاوره هوش تجاری برای راه‌اندازی آن دارند.

 

مشاوره صحیح در زمینه هوش تجاری ابتدا در سه مرحله اصلی بر روی داده‌ها و سپس بر روی تجزیه و تحلیل تمرکز می‌کند:

  1. مدیریت داده‌ها
  2. مصوسازی داده و ساخت داشبورد مدیریتی
  3. تجزیه و تحلیل کسب و کار

 

مدیریت داده‌های خام منجر به رفتن به مراحل بعدی یعنی تجزیه و تحلیل بصری، که شامل اتوماسیون گزارش‌گیری، مصورسازی KPI ها، نظارت بر چالش‌های غیرمنتظره و پاسخ به سوالات عمومی کسب و کار از طریق داشبوردهای سفارشی می‌شود.

زیرساخت های هوش تجاری

چیزی که نمودار را از دیگر شرکت‌ها متمایز می‌کند، تمرکز آن بر استفاده از داده‌های صحیح و دانستن چگونگی از بین بردن داده‌های ناکارآمد است. با مشاوره هوش تجاری، کشف می‌کنید که کدام معیارها برای شرکت شما بیشترین ارزش را دارند، کدامیک از منابع داده‌ای می‌توانند پاسخگوی سوالات اصلی کسب و کار باشند و بهترین نحوه نمایش داده‌ها کدام است که به تیم شما کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرد.

 

مشتریان ما از سال ۱۳۹۴برای تجزیه و تحلیل و مدیریت داده‌های خود به نمودار مراجعه کرده‌اند. هم‌چنین مشاوره هوش تجاری ما با موفقیت در سازمان‌های مشغول در صنایع مختلف اعمال شده‌است که تضمین موفقیت ۱۰۰ درصدی در پیاده‌سازی پروژه هوش تجاری در سازمان شماست.

به اشتراک بگذارید: