عمده مخاطبان این کتاب، مدیران پایگاه داده (Database Administrators)، توسعه دهندگان پایگاه داده (Database Developers) و توسعه دهندگان هوش کسب و کار هستند. البته این کتاب برای افرادی که در حوزه دیتابیس متخصص نیستند نیز مناسب است. برای نمونه :‌افرادی که مسئول تهیه گزارشات را بر عهده دارند و  تحلیل‌گران کسب و کار نیز می‌توانند از این کتاب بهره بگیرند.

برای استفاده از این کتاب باید با موارد زیر آشنایی داشته باشید:

 • دانش استفاده از پایگاه‌های داده‌ی ارتباطی (Relational Databases)
 • آشنایی با محیط ویندوز و نحوه عملکرد آن

بعد از مطالعه می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

 • تشریح ساختار کلی و مفاهیم Microsoft SQL Server 2016
 • فهم شباهت‌ها و تفاوت‌های بین TSQL و سایر زبان‌های کامپیوتری
 • نوشتن کوئری‌هایSELECT
 • مرتب و فیلتر کردن داده ها
 • تشریح استفاده از اتواع دیتا تایپ ها در SQL Server
 •  تغییر داده ها با استفاده از TSQL
 • گروه بندی و تجمیع داده ها
 • استفاده از زیر کوئری ها
 • برنامه نویسی با TSQL
 • استفاده از توابع Built-in