در بازار نرم افزارها، هوش کسب و کار به سرعت در حال رشد است. در این زمینه مایکروسافت با سرویس تحلیلی خود یعنی SQL Server Analysis Services یا همان SSAS پیشرو است. (البته امروزه نباید از Power BI برای پیاده سازی هوش کسب و کار غافل شویم). هدف SSAS تبدیل داده‌های خام به اطلاعات مفید است. در SSAS دو عنصز مهم وجود داردکه از این هدف پشتیبانی میکند. ۱- Cubes و ۲ – Data mining models. اگر با استفاده از این عناصر به راحتی به اطلاعات مصورسازی شده دست پیدا کردید، یعنی هوش کسب و کار پیاده سازی شده است. اطلاعات Cube با استفاده از کوئری‌های  MDX (Multidimensional Expressions ) استخراج و مصورسازی می‌شوند. مدل‌های داده کاوی نیز با با کمک کوئری‌های DMX یا Data Mining Extensions استخراج و مصورسازی می‌شوند. در این کتاب به زبان MDX از سطوح مقدماتی تا پیشرفته پرداخته می‌شود.