Azure Machine Learning Platform Microsoft پلتفرم ویژه یادگیری ماشین در مایکروسافت است. این پلتفرم، توسعه و به کارگیری مدل‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) را برای کاربران بسیار ساده کرده است. چون برای تبدیل داده (یا Data Transformation)‌ و یادگیری ماشین از فضای ابری استفاده می‌کند.در این کتاب فرایندهایی از قبیل Data Manipulating، مدلسازی و ارزیابی مدل در مایکروسافت اژر آموزش داده‌ می‌شود.

در این کتاب همه مفاهیم با استفاده از مثال‌ آموزش داده می‌شوند. ( با استفاده از  مجموعه داده Bicycle Rental Demand) در ابتدا فرآیند اصلاح داده (Data Manipulation) انجام می‌شود. در نهایت مدل‌های رگرسیونی ساخته و ارزیابی می‌شوند. همچنین شما می‌توانید مدل آموزشی خود را به عنوان یک سرویس تحت وب در فضای ابری Azure  منتشر کنید.

در این کتاب به مزایای یادگیری ماشینی با Azure به شرح ذیل اشاره شده است:

  • راهکارها به سرعت و به سهولت به عنوان یک سرویس تحت وب منتشر می‌شوند.
  • مدل‌ها در محیط ابری امن و مقیاس پذیر اجرا می‌شوند.
  • الگوریتم‌های یادگیری ماشینی با استفاده از زبان پایتون و R گسترش پیدا می‌کنند.
  • تجزیه و تحلیل‌های عملیاتی سریع در زبان R و پایتون نوشته می‌شوند.
  • کدها و داده ها در یک فضای ابری ایمن باقی می‌مانند.