امروزه توانایی ارتباط با داده ها دیگر موضوعی لوکس نیست بلکه یک ضرورت محسوب می شود. تبدیل داده ها به نمودارها و چارتهای گرافیکی برای ایجاد ارتباط بصری تنها یک سوی این قضیه است. در واقع چیزی که اهمیت دارد آن است که کاربران را با روایت داده ها درگیر کنید و با اعداد داستان بگویید. داستان سرایی موثر با داده ها مهارتهای لازم و ضروری برای خلق داستانی که به خلق بینش از داده ها منجر می شود را به شما می آموزد.

روایت ها بسیار قدرتمندتر از داده های خام و بسیار پایدارتر از چارتها و نمودارها هستند. زمانی که داستان داده درست روایت شود ، می تواند بر تصمیم گیری ها تاثیر گذاشته و منجر به تغییر شود. بسیاری از کتابها تنها بر روی مصورسازی داده ها تمرکز دارند و جنبه های روانی و قدرت روایت را در داستان پردازی با داده ها نادیده می گیرند. در کتاب effective data storytelling برنت دیکس سه عنصر اصلی در داستان پردازی با داده ها را معرفی می کند: داده ها ، روایت و عناصر بصری ، و آنها را برای تاثیرگذاری بیشتر با یکدیگر به کار می برد. با نگاهی جامع و کامل به تمام جنبه های داستان سرایی با داده ها، کتاب منحصر به فرد شما را قادر می سازد تا :

  • بینش ها و مصورسازی داده ها را به داستان های داده ی تاثیرگذار تبدیل کنید.
  • اصول پایه ای داستان سرایی را فرا می گیرید.
  • تفاوت میان نحوه ی پردازش مغز در مورد روایت و حقیقت را درک خواهید کرد.
  • ۴ مرحله ی داستان سرایی را برای روایت داستان داده ها به کار خواهید گرفت.
  • ۷ اصل ضروری برای طراحی داشبوردهای بهتر را می آموزید.
  • با مشاهده ی نمونه های مختلف ، اشتباهات رایج در طراحی و داستان سرایی با داده ها را فرا خواهید گرفت.