این کتاب برای مدیرانی طراحی شده است که می‌خواهند نحوه عملکرد بخشهای مختلف سازمان خود را بسنجند. این کتاب شامل مژزهایی برای حسابداری، مهندسی، لجستیک، تولید و فروش است. این مژرهای فقط برای موضوعات مالی نیستند و حتی مربوط به سنجش بهره‌وری، کارایی، اثربخشی،‌ظرفیت و سهم بازار نیز می‌شود. در این کتاب حدودا ۲۰۰ مژر آورده شده است.

مخاطبان این کتاب کسانی هستند که میخواهند مجموعه‌ای کاملی از مقیاس‌ها و مژرها را برای ارزیابی عملکرد سازمان خود داشته باشند.