عنوان کتاب :                           Business Ratios and Formulas
                                                  A COMPREHENSIVE GUIDE

نویسندگان :                                     Steven M. Bragg

سال انتشار :                                          2007

ناشر :                                          John Wiley & Sons, Inc.

مشخصات کتاب:

 این کتاب برای مدیرانی طراحی شده است که می‌خواهند نحوه عملکرد بخشهای مختلف سازمان خود را بسنجند. این کتاب شامل مژزهایی برای حسابداری، مهندسی، لجستیک، تولید و فروش است. این مژرهای فقط برای موضوعات مالی نیستند و حتی مربوط به سنجش بهره‌وری، کارایی، اثربخشی،‌ظرفیت و سهم بازار نیز می‌شود. در این کتاب حدودا ۲۰۰ مژر آورده شده است.

مخاطبان این کتاب کسانی هستند که میخواهند مجموعه‌ای کاملی از مقیاس‌ها و مژرها را برای ارزیابی عملکرد سازمان خود داشته باشند.

معرفی کتاب:

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
دانلود رایگان کتاب

کتاب‌های بیشتری بخوانید!

دانلود کتاب Beginning DAX with Power BI

برای دانلود کتاب و مطالعه خلاصه‌ای از آن کلیک کنید.

دانلود کتاب Multidimensional Expressions (MDX) Reference

برای دانلود این کتاب کلیک کنید.

دانلود کتاب Power Query for Power BI and Excel

برای دانلود کتاب و مطالعه خلاصه‌ای از این کتاب کلیک کنید.