راهکار مالی

با تصمیم گیری داده محور فروش سازمان خود را افزایش دهید

چگونه راهکار مالی نمودار به شما کمک میکند؟

مالی

به فرایند جمع آوری، مصورسازی، نظارت، تحلیل و پیش بینی داده‌ها با هدف ارزیابی عملکرد مالی سازمان، تحلیل مالی گفته می‌شود. تحلیل مالی در نهایت به منظور بهبود عملکرد سازمان در تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود. بخش مالی مملو از اعداد است و موفقیت سازمان در گرو درک و تحلیل بهتر این اعداد می‌باشد. کشف اطلاعات ارزشمند و با معنی از این داده‌های مالی همواره برای سازمان‌ها چالش بر انگیز بوده است.

به فرایند جمع آوری، مصورسازی، نظارت، تحلیل و پیش بینی داده‌ها با هدف ارزیابی عملکرد مالی سازمان، تحلیل مالی گفته می‌شود. تحلیل مالی در نهایت به منظور بهبود عملکرد سازمان در تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود. بخش مالی مملو از اعداد است و موفقیت سازمان در گرو درک و تحلیل بهتر این اعداد می‌باشد. کشف اطلاعات ارزشمند و با معنی از این داده‌های مالی همواره برای سازمان‌ها چالش بر انگیز بوده است.

چالش‌های مالی

  • هزینه‌، درامد و بهره‌وری هر بخش چه میزان است؟
  • چقدر از رشد فروشتان به خاطر رشد قیمت کالا ها بوده است؟
  • میزان بودجه بندی مناسب برای هر بخش چه قدر است؟
  • میزان کارایی و اثربخشی هر فرایند کاری چقدر است؟
  • میزان انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده چقدر است؟
  • میزان وجوه لازم برای سرمایه گذاری در بلند مدت چقدر است؟
  • بهای تمام شده اقلام چه میزان خواهد بود؟
  • کدام یک از مشتریان خوش حساب هستند؟
مالی

مزیت راهکار تحلیلی و هوش تجاری نمودار

استفاده از قدرتمندترین ابزارها و تکنولوژی ها در حوزه علم داده، هوش کسب و کار و تحلیل اطلاعات

بهره گیری از زبده ترین متخصصین در حوزه هوش کسب و کار و علم داده

شناسایی دقیق دغدغه‌های کسب و کارهای متفاوت

ارائه راهکار ( نه سیستم گزارش گیری!!!) متناسب با کسب و کارها

افزایش بهره وری و عملکرد سازمان ها

امکان استخراج اطلاعات از انواع سیستم‌های عملیاتی مانند همکاران، ورانگر، ویژن و ...

یکپارچه و پاکسازی اطلاعات پراکنده درون سازمان با هر سیستم OLTP

پیاده‌سازی سریع تر هوش کسب و کار در سازمان

دسترسی اطلاعات در هر زمان و هر مکان

تحلیل حوزه های مختلف نظیر فروش، لجستیک و انبار، مالی و تحلیل های خرید و تامین با در نظر گرفتن شاخص‌های کلیدی عملکرد

درخواست دمو

با تکمیل فرم زیر کارشناسان ما جهت ارائه دمو نرم افزار با شما تماس خواهند گرفت.
تماس با ما
به اشتراک بگذارید: