راهکار جامع تحلیلی نمودار در شرکت های بازرگانی؛

پیاده سازی هوش تجاری و اتخاذ تصمیمات داده محور در شرکت‌های بازرگانی

بازرگانی

چالش‌های مدیریت داده در شرکت‌های بازرگانی

صنعت بازرگانی نیز مانند سایر صنایع به استفاده از راهکارها و سیستم های تکنولوژیک روی آورده است. بنابراین داده ها در سیستم های مختلف اطلاعاتی ذخیره می شوند. یکی از چالش های شرکت های بازرگانی ذخیره شدن داده ها در منابع مختلف و عدم تجمیع و یکپارچه نبودن آن هاست. بنابراین مدیران ارشد سازمان نمی توانند از این داده ها به منظور تصمیم گیری داده محور استفاده نمایند. می توان گفت مهم ترین چالش های مدیریت داده در صنعت بازرگانی عبارت است از:

 • حجم انبوه داده های ساختاریافته و ساختارنیافته از منابع متعدد
 • حجم انبوه داده ها حساب های دریافتی و پرداختی
 • حجم انبوده داده ها در قسمت های فروش، مالی، بازاریابی، حمل و نفل و …
 • نیاز به گزارش جامع و دقیق از عملکرد کلی بخش های مختلف با توجه به حجم انبوه داده‌ها

حل چالش‌های مدیریت داده با راهکار تحلیلی نمودار

راهکار جامع صنعت بازرگانی

در شرکت‌های بازرگانی به علت وجود حجم زیاد داده ها که از منابع مختلف اطلاعاتی جمع آوری می‌شوند، چالش تجمیع این داده‌ها و گزارش‌گیری از آن‌ها وجود دارد. بنابراین به سامانه‌ای نیاز است که بتواند این داده‌ها را از منابع مختلف جمع آوری کرده و پاکسازی نماید و اطلاعات مورد نظر را در قالب شاخص‌ها، جداول و یا نمودارها نمایش دهد. از این رو با استفاده از راهکار جامع نمودار (که بر مبنای هوش تجاری است) برای شرکت‌های بازرگانی، مدیران قادر خواهند بود گزارشات جامعی از عملکردها، بخش‌ها و فرایندهای مختلف داشته باشند و تصمیمات داده محور اتخاذ نمایند. لذا مزیت رقابتی به دست می‌آورند.

چالش‌های صنعت بازرگانی
تحلیل داده و هوش تجاری در شرکت های بازرگانی

راهکار تحلیلی نمودار به چه سوالاتی در حوزه بازرگانی پاسخ می دهد؟

 • چه میزان از اقلام مختلف سفارش دهیم؟
 • مشتریان خوش حساب و مشتریان بد حساب شرکت کدامند؟
 • فروش از دست رفته چقدر است؟
 • چقدر تاخیر در رسیدن اقلام به دست مشتری وجود دارد؟
 • چقدر تاخیر در رسیدن سفارشات از تامین کننده به انبار وجود دارد؟
 • موجودی اقلام مختلف کالا در انبارهای مختلف چه میزان است؟
 • بهترین و سریع ترین کانال های حمل و نقل کدامند؟
 • مشتریان بدون خرید و مشتریان افت کرده کدامند؟

مزیت راهکار تحلیلی و هوش تجاری نمودار

استفاده از قدرتمندترین ابزارها و تکنولوژی ها در حوزه علم داده، هوش کسب و کار و تحلیل اطلاعات

بهره گیری از زبده ترین متخصصین در حوزه هوش کسب و کار و علم داده

شناسایی دقیق دغدغه‌های کسب و کارهای متفاوت

ارائه راهکار ( نه سیستم گزارش گیری!!!) متناسب با کسب و کارها

افزایش بهره وری و عملکرد سازمان ها

امکان استخراج اطلاعات از انواع سیستم‌های عملیاتی مانند همکاران، ورانگر، ویژن و ...

یکپارچه و پاکسازی اطلاعات پراکنده درون سازمان با هر سیستم OLTP

پیاده‌سازی سریع تر هوش کسب و کار در سازمان

دسترسی اطلاعات در هر زمان و هر مکان

تحلیل حوزه های مختلف نظیر فروش، لجستیک و انبار، مالی و تحلیل های خرید و تامین با در نظر گرفتن شاخص‌های کلیدی عملکرد

به اشتراک بگذارید: