عنوان کتاب :                      Multidimensional Expressions (MDX) Reference

سال انتشار :                                            2012

ناشر:‌                                                    Microsoft         

مشخصات کتاب:

MDX یا Multi Dimensional Expressions یکی از زبان‌های کوئری نویسی است که برای بازیابی داده های چندبعدی در سرویس تحلیلی مایکروسافت (SSAS) از آن استفاده می‌شود.

این کتاب به عنوان مرجع برای یادگیری زبان MDX (قابل استفاده در SQL Server 2012) استفاده می‌شود.

معرفی این کتاب

ایمیل خود را وارد کنید.

لینک دانلود کتاب به  ایمیل شما ارسال خواهد شد.

دانلود رایگان کتاب

کتاب‌های بیشتری بخوانید!

دانلود کتاب Introduction to Stochastic Processes with R

برای دانلود کتاب و مطالعه خلاصه‌ای از آن کلیک کنید.

دانلود کتاب Microsoft Power BI Cookbook

برای مطالعه خلاصه کتاب و دانلود آن کلیک کنید.

دانلود رایگان کتاب business ratios and formulas

برای دانلود این کتاب و مطالعه خلاصه‌ای از آن کلیک کنید.