شرایط احراز

  • فعال، با انرژی و مشتاق یادگیری
  • سطح زبان انگلسی متوسط یا بالاتر
  • آشنا با مفاهیم BI
  • آشنا به SQL Server
  • تواناییی کویری نویسی TSQL
  • مسلط به Power BI
  • انواع فایل های مجاز : docx, pdf.
    لطفا فایل با فرمت .pdf و یا .docx ارسال کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
به اشتراک بگذارید: