• فعال، با انرژی و مشتاق یادگیری
  • سطح زبان انگلسی متوسط یا بالاتر
  • آشنا با سرویس های SQL Server (DB Engine, SSAS, SSIS)
  • آشنا با زبان فرمول نویسی DAX
  • آشنا با دیتابیس های تحلیلی
  • مسلط به Power BI
  • آشنا به مفاهیم فروش و زنجیره تامین
  • انواع فایل های مجاز : docx, pdf.
    لطفا فایل با فرمت .pdf و یا .docx ارسال کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
به اشتراک بگذارید: