شرایط احراز

 • فعال، با انرژی و مشتاق یادگیری
 • سطح زبان انگلسی متوسط یا بالاتر
 • تسلط بر #C
 • تسلط بر ASP.NET یا NetCore
 • تجربه مناسب در توسعه وب
 • آشنایی با Web API
 • آشنایی با Entity Framework
 • آشنایی با ویندوز سرویس
 • آشنایی با Git
 • تسلط بر SQL Server
 • انواع فایل های مجاز : docx, pdf.
  لطفا فایل با فرمت .pdf و یا .docx ارسال کنید.
به اشتراک بگذارید: