پیاده سازی محصول در شرکت طبیعت زنده
چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۵

در اردیبهشت ۱۳۹۵ محصول در شرکت طبیعت زنده پیاده سازی شد. بنابراین با پیاده سازی هوش تجاری در این شرکت متخصصین و مدیران مجموعه قادر هستند از داده های مجموعه استفاده کنند و تصمیم های داده محور اتخاذ نمایند.  

نام نویسنده:
به اشتراک بگذارید:
مقالات مرتبط
نظرات