پیاده سازی محصول در شرکت شکوفا
یکشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۶

بعد از پیاده سازی موفق محصول در شرکت طبیعت زنده،  در تیر ماه ۱۳۹۶ این محصول در شرکت شکوفا پیاده سازی شد. با استفاده از این محصول، داده های فرآیندهای کلیدی سازمان تجمیع وتحلیل می‌شوند و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران و صاحب نظران سازمان قرار داده می ‌شود 

نام نویسنده:
به اشتراک بگذارید:
مقالات مرتبط
نظرات