پیاده سازی محصول در شرکت سیناطب
یکشنبه, ۱ تیر , ۱۳۹۹

در تیرماه ۱۳۹۹ محصول در شرکت نخ جراحی سیناطب پیاده سازی شد. با پیاده سازی هوش تجاری در این شرکت، مجموعه سیناطب به صورت استراتژیک از دادهای خود استفاده کرده و به مدیران و متخصصان مجموعه کمک میکند تا تصمیم گیری داده محور داشته باشند.

سیناطب
نام نویسنده:
به اشتراک بگذارید:
مقالات مرتبط
نظرات