نمودار


فهرست داشبوردها

مدیریت فروش و اهداف

مدیریت خزانه و مطالبات

مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت ویزیت ، سفارش و توزیع

مدیریت سرمایه انسانی

لینک های مفید

رادار

ابزار هوش تجاری و مدیریت داده

داشبوردهای مدیریتی

با داشبوردهای مدیریتی نمودار بهترین داستان را برای کسب و کار خود روایت کنید!​

بلاگ

آخرین مقالات در حوزه های هوش تجاری ، هوش مصنوعی و علم داده

هوش تجاری نمودار

ما به داده ها باور داریم و آماده ارائه خدمات داده محور در تمام سطوح و متناسب با نیاز و سطح بلوغ داده ای سازمان شما هستیم.

پروژه هوش تجاری

پیاده سازی هوش تجاری بر اساس شرح درخواست
بیشتر بخوانید

همکاری استراتژیک

همکاری نزدیک توسعه و بهبود مستمر در زمینه هوش تجاری
بیشتر بخوانید

فاز شناخت

نیازسنجی، بررسی و ارائه برنامه عملیاتی توسعه و بهبود
بیشتر بخوانید

راهکارهای ناب نمودار

راه اندازی سریع و استاندارد داشبوردهای هوش تجاری
بیشتر بخوانید

پروژه هوش تجاری

پیاده سازی ۰ تا ۱۰۰ پروژه های هوش تجاری با طیفی از نیروهای متخصص با بروز ترین تکنولوژی های این حوزه

تیم متخصص تحلیل داده نمودار آماده پیاده سازی پروژه های هوش تجاری بر اساس شرح درخواست و یا ارائه خدمت در هریک از فازهای عملیاتی پیاده سازی پروژه های هوش تجاری می باشد

همکاری استراتژیک

نمودار تیم دیتای شماست: موفقیت شما، موفقیت ماست

برنامه بهبود و توسعه مستمر هوش تجاری، در قالب همکاری و تعامل نزدیک در بستر شناخت و حل مساله با هدف نهایی افزایش بهره وری با رویکرد بلند مدت

فاز شناخت

تحلیل وضعیت موجود، نیازسنجی ساختاری و ارائه برنامه بهبود

فاز شناخت نمودار به نحوی طراحی شده که به سازمان ها کمک کند، تا با دید واقع بینانه نسبت به وضع موجود عملیات داده محور سازمان، با برنامه ای عملیاتی به وضعیت مطلوب و مد نظر خود در زمینه هوش تجاری برسند. خروجی این برنامه الگوی اجرایی فازبندی شده در دو سطح زیر ساختی و رو بنایی خواهد بود

راهکارهای ناب نمودار

راهکارهای چابک نمودار، خشت اول مستحکم بنای هوش تجاری سازمان شما

راهکارهای آماده با شاخص های استاندارد و داشبوردهای بهینه با قابلیت تحویل اولیه هر راهکار صرفا در ۷ روز کاری

پس از تحویل اولیه، سفارشی سازی راهکارها بر اساس نیاز و الگوی عملیاتی سازمان شما صورت خواهد پذیرفت که طبعا با توجه به دید ایجاد شده در گام نخست، نتیجه مطابقت حداکثری خروجی با نیاز اجرایی خواهد بود.

پس پس از راه اندازی زیر ساخت و در صورت تمایل به توسعه داخلی ساز و کار هوش تجاری، راهکار “سلف سرویس” با آموزش کاملا رایگان ساخت داشبورد، امکان توسعه داشبوردهای هوش تجاری در داخل سازمان را فراهم می آورد

بازاریابی و فروش

ویزیت و پخش

مالی

انبارو مدیریت موجودی

تولید

سرمایه انسانی

مدیریت پروژه

راه کارهای چابک نمودار را بیشتر بشناسید

 • رصد روند و وضعیت نقطه به نقطه شاخص های فروش(فروش خالص و ناخالص، هزینه فروش، ضریب نفوذ، سطح پوشش، مشتریان جدید، مرجوعی و …) با ریزترین جزئیات
 • شناسایی نقاط گلوگاهی فرایند با ایجاد بستر ریز مدیریت فروش
 • تحلیل جغرافیایی شاخص ها روی نقشه به تفکیک نواحی عملیاتی
 •  تحلیل عملکرد مشتریان و نمایندگان فروش مربوطه (+آنالیز وضعیت حساب مشتری در ادغام با تحلیل مطالبات)
 • تحلیل فرصت های از دست رفته و در دسترس فروش
 • تحلیل وضعیت حصول تارگت از کل تا جزء
 • دسته بندی مشتریان بر اساس استاندارد RFM ، با امکان مدیریت مدل توسط کاربر
 • تحلیل رفتار خرید مشتری
 • و ….
 • رصد روند و وضعیت نقطه به نقطه شاخص های زنجیره توزیع(تعداد و وضعیت سفارش، تعداد و بهره وری ویزیت،  الگوی توزیع، تناسب عملیات با ظرفیت، نرخ تبدیل و …) با ریزترین جزئیات
 • شناسایی نقاط گلوگاهی فرایند با ایجاد بستر ریز مدیریت پخش
 • تحلیل عملکرد مبتنی بر ناحیه بندی با قابلیات رصد مسیر و اقدامات نیروهای پخش و ویزیت
 •  تحلیل عملکرد ناوگان و نیروهای ویزیت و پخش
 • آنالیز سرانه ویزیت مشتریان و تحلیل برنامه
 • و ….
 • رصد روند و وضعیت نقطه به نقطه شاخص های مالی(سود و زیان، حساب های دریافتنی و پرداختنی، وضعیت موجودی، وضعیت تسویه، آنالیز دوره وصول،تجزیه سنی مطالبات و…. )با ریزترین جزئیات
 • بررسی حجم مبالغ دریافتی به نسبت چک و نقد
 • بررسی دوره وصول و مدت تسویه به تفکیک مشتریان
 • آنالیز اسناد در جریان وصول و وصول شده و برگشتی
 • بررسی تعداد و حجم فاکتور های باز و تسویه نشده
 • تراز مالی به تفکیک سر فصل های حسابداری
 • آنالیز هزینه ها به تفکیک سر فصل ها و مراکز هزینه و ریز اسناد
 • و ….
 • رصد روند و وضعیت نقطه به نقطه شاخص های مدیریت انبار(موجودی تعدادی و ریالی، گردش کالا، دوام و ماندگاری، خواب کالا  و …) با ریزترین جزئیات
 • شناسایی نقاط گلوگاهی فرایند انباشتگی و گردش کالاها در انبار 
 •  تحلیل میزان فروش از دست رفته انبار به دلیل کمبود موجود
 • دوام کالاها در انبار ها به چه میزان است و چقدر طول می کشد تا موجودی کالاها به پایان برسد؟
 • تحلیل وضعیت حصول تارگت از کل تا جزء
 • امکان پیش بینی حجم کاالهای مورد نیاز مراکز و شعب با توجه به آهنگ فروش کالاها برای توزیع هوشمند
 • آنالیز تناسب توزیع موجودی با آهنگ فروش و کاهش خواب سرمایه و کالا در انبار
 • و….
 • رصد روند و وضعیت نقطه به نقطه شاخص های (تعداد تولید، ضایعات، بهره وری، حصول برنامه، توقف تولید و …) با ریزترین جزئیات
 • شناسایی نقاط گلوگاهی فرایند با ایجاد بستر ریز مدیریت تولید
 •  تحلیل عملکرد تفکیکی خطوط تولید و کالاهای تولید شده
 • تحلیل ضایعات به تفکیک خطوط تولید و کالا
 • رصد میزان تحقق برنامه تفکیکی تولید 
 • و ….
 • رصد روند و وضعیت نقطه به نقطه شاخص های منابع انسانی (تعداد کارمندان، نرخ جذب، نرخ قطع همکاری، میانگین زمان همکاری، سرانه حقوق، سرانه اضافه کاری و …) با ریزترین جزئیات
 • گزارش روند زمانی مبلغ حقوق پرداختی پرسنل
 • گزارش ترکیب عوامل کارکردی اصلی در حقوق پرداختی پرسنل
 • گزارش روند زمانی ماهانه عوامل کارکردی اصلی
 • گزارش ترکیب جنسیتی و تحصیلاتی پرسنل به تفکیک پروژه و مراکز درآمد و هزینه
 • و …
 • رصد روند اجرای پروژه به تفکیک فاز بندی عملیاتی 
 • تحلیل وضعیت پیش برد پروژه بر اساس برنامه زمانبندی مورد انتظار
 • بهره وری مالی و سرمایه گزاری روی هر پروژه
 • ریسک های عملیاتی پروژه ها
 • صورت وضعیت اجرایی
 • تفکیک پروژه به زیر واحد های عملیاتی و تحلیل عملیات هر بخش
 • و ….

آنالیز سیستم هوش تجاری

جهت ارزیابی وضعیت داده ای سازمانتان و دریافت مشاوره رایگان فرم زیر را پر کنید.

لینک های مفید

رادار

ابزار هوش تجاری و مدیریت داده

داشبوردهای مدیریتی

با داشبوردهای مدیریتی نمودار بهترین داستان را برای کسب و کار خود روایت کنید!​

بلاگ

آخرین مقالات در حوزه های هوش تجاری ، هوش مصنوعی و علم داده
اسکرول به بالا