رقابت زیاد برای کنترل بازار صاحبان مشاغل را مجبور می‌کند تا راه‌های جدیدی برای بهبود سودآوری و رشد کسب وکار پیدا کنند. امروزه، یک شرکت اگر بداند چگونه می تواند به طور موثر اطلاعات را مدیریت کند، برنده این مسابقه می شود. کسی که دانش استخراج شده از داده‌ها را در اختیار دارد، رهبر بازار می شود؛ و معمولاً هرچه سازمان بتواند اطلاعات بیشتری را جمع‌آوری و تحلیل کند، احتمال موفقیتش در بازار بیشتر است. این اطلاعات راه‌های پنهان برای کارکرد موثرتر و پرسودتر را نشان می‌دهد. به همین دلیل امروزه شرکت‌های بیشتری به منظور افزایش بهره‌وری و به حداقل رساندن هزینه‌ها، پروژه هوش تجاری (BI) را پیاده سازی می‌کنند.

 

هوش تجاری مقادیر زیادی از داده های کسب و کار شما را جمع آوری می کند، آن ها را یکپارچه‌سازی کرده و به صورت قابل درک واضح برای انجام تجزیه و تحلیل‌های جامع آماده سازی می‌کند. هوش تجاری برای شما امکان داده کاوی، مدیریت داده و مصورسازی داده را فراهم می‌کند. ابزارها و فرآیندهای هوش تجاری به کاربران نهایی این امکان را می‌دهد تا اطلاعات قابل درک و مفید را از داده‌های خام شناسایی کنند و تصمیمات داده محور بگیرند.

 

در واقع کسب و کاری نیست که بتواند ادعا کند از هوش تجاری سود نمی‌برد و منافع هوش تجاری برای کسب وکارها بسیار است. شما با پیاده سازی پروژه هوش تجاری:

  • راه های افزایش سود را کشف می‌کنید
  • رفتار مشتری را تحلیل می‌کنید
  • داده های سازمانتان را با رقبا مقایسه می‌کنید
  • عملکرد کسب وکارتان را دنبال می‌کنید
  • فرآیندهای سازمان را بهینه می‌کنید
  • موفقیت را پیش بینی می‌کنید
  • روند بازار را کشف می‌کنید
  • مسائل یا مشکلات را پیدا می‌کنید

 

پلتفرم هوش تجاری نمودار به شما امکان می دهد تا تجزیه و تحلیل‌های خود را با استفاده از یک بستر مدرن، استاندارد و یکپارچه انجام دهید. با استفاده از این پلتفرم، کلیه تصمیم گیرندگان اصلی قادر به یافتن سریع پاسخ‌ها به سوالاتشان و دریافت گزارشات آماری هستند. کاربران در سراسر سازمان نیز می‌توانند با استفاده از مصورسازی داده، یک داستان تحلیلی جذاب، خیره کننده و کارآمد از داده‌ها بسازند.

به اشتراک بگذارید: