عنوان کتاب :                          Beginning Power BI
                                   A Practical Guide to Self-Service
                                   Data Analytics with Excel 2016 and
                                              Power BI Desktop
                                                 

نویسنده :                                         Dan Clark

سال انتشار :                                        ۲۰۱۷

ناشر :                                                  APress

مشخصات کتاب

ایمیل خود را وارد کنید. لینک دانلود کتاب به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

دانلود رایگان کتاب
به اشتراک بگذارید: